ORGANIZATORZY

Anna Osińska

Ekspert w organizacji szkoleń i konferencji

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Uczestnik wielu kursów z zakresu zarządzania, organizacji szkoleń i relacji interpersonalnych.
Od ponad 20 lat prowadzi własna firmę szkoleniową –Polskie Centrum Edukacji.
W latach 80-tych pracowała w oświacie jako nauczyciel i ekspert, w latach 90-tych jako dyrektor ds. administracyjnych w jednym z warszawskich szpitali.

Jolanta Kruczkowska

Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści

Ekonomistka, mama dawcy, a od 2013 roku współzałożycielka i Prezes Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści. Organizatorka wielu akcji promujących świadome dawstwo narządów i tkanek m.in. ogólnopolskich, corocznych rajdów rowerowych dla transplantacji.

Marta Kotomska

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PRELEGENCI

Roman Danielewicz

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM

Prof. dr hab. med. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1985). Zatrudniony w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM. Specjalista chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i zdrowia publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1992 r., habilitacja w 2000 r. (obie prace z zakresu transplantologii).

Aldona Michalak

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych i transplantacyjnych

Paweł Strzelec

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim.

Jolanta Jagoda

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarka operacyjna w Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

Anna Milecka

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1995-1998 pracowała jako pielęgniarka w stacji dializ w Gdyni, Od 1998 roku koordynator transplantacji w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, a od 1999 równolegle koordynator regionalny Poltransplantu. Od roku 2017 roku, pełni funkcję kierownika Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji UCK w Gdańsku, sprawuje nadzór nad pracą koordynatorów pobierania i przeszczepienia: nerek, wątroby i wysp trzustkowych, komórek krwiotwórczych,  serca i płuc, rogówek oraz nerki od żywego dawcy.

Maciej Dębski

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor, wykładowca akademicki Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog problemów społecznych, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych w zakresie problemów społecznych, w szczególności uzależnień behawioralnych oraz cyberprzemocy.    

Dorota Bartnik

Instytut Kardiologii w Aninie

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego Całe życie zawodowe instrumentariuszka Oddziałowa Bloku operacyjnego w Instytucie Kardiologii w Aninie Od 25 lat pracuje w instytucie Kardiologii

Jolanta Kruczkowska

Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści

Ekonomistka, mama dawcy, a od 2013 roku współzałożycielka i Prezes Fundacji im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści. Organizatorka wielu akcji promujących świadome dawstwo narządów i tkanek m.in. ogólnopolskich, corocznych rajdów rowerowych dla transplantacji.

Marzena Witkowska

Magister pielęgniarstwa

Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoData spotkania
9 maja 2019r.

Miejsce szkolenia
Atheneum Gedanense Novum, Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42 (wejście główne od ulicy M. Skłodowskiej-Curie), Gdańsk

ORGANIZATORZY

PARTNER GŁÓWNY